Vážení občania,

v dňoch 9., 11. a 16. mája 2016 budú úradné hodiny MÚ MČ Košice - Lorinčík v čase od 8.00 do 12.00.

Voľby do NR SR sa budú konať v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00.

Viac informácií je na stránke Ministerstva vnútra alebo aj v tomto dokumente:

Vo voľbách 15. 11. 2014 boli zvolení:

Starosta: Damián Exner

Poslanci OZ:

  • Ing. Lýdia Lauffová,
  • Ing. Radoslav Bajus, PhD,
  • Mgr. Lucia Dučayová
  • RNDr. Zuzana Kimáková, PhD,
  • Ing. Štefan Kender, PhD,

Podrobnosti o voľbách vrátane počtu získaných hlasov sú v tomto súbore.