Poslanci MZ schválili tento rozpočet na rok 2017:

Zverejňujeme VZN o organizácii miestneho referenda:

Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2016 k 31. 12. 2016:

 

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2017 a nasledujúce roky:

Pani riaditeľka MŠ zverejňuje tento súbor:

MZ MČ Košice - Lorinčík schvaľuje termín voľby hlavného kontrolóra na 7. 2. 2017. Podrobnosti sú v tomto súbore:

Dňa 31. 10. 2016 bude miestny úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Kvôli prerušeniu distribúcie elektrickej energie upravujeme úradné hodiny takto:

  • 16. 09. 2016 – úrad zatvorený
  • 20. 09. 2016 – úrad zatvorený
  • 22. 09. 2016 – úradné hodiny od 08.00 hod. do 12.00 hod.
  • 26. 09. 2016 – úradné hodiny od 08.00 hod. do 12.00 hod.
  • 28. 09. 2016 – úradné hodiny od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme,

Miestny úrad MČ Košice – Lorinčík

Dňa 4. 7. 2016 bude MÚ MČ Košice – Lorinčík zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Vážení občania,

zverejňujeme Záverečný účet našej MČ za rok 2015, je v týchto dvoch súboroch:

Vážení občania,

v dňoch 9., 11. a 16. mája 2016 budú úradné hodiny MÚ MČ Košice - Lorinčík v čase od 8.00 do 12.00.