Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva vyhlásenie Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 7. 9. 2018 od 8.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 1. 8. 2018 od 6.00 hod. Viac v tomto dokumente:

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva vyhlásenie Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 29. 6. 2018 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2017:

Behtesda senior zariadenie pre seniorov, Macákova 1, Košice hľadá pomocnú silu do kuchyne (dôchodkyňu). Kontakt: 0905 310 549

Dňa 27. 6. 2018 o 15,30 hod. v dome kultúry v Lorinčíku sa bude konať verejné stretnutie občanov za účelom informovania ohľadne konceptu Územného plány mesta Košice.

Hostia:

  • Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. - za zhotoviteľa,
  • Ing. arch. Martin Richnavský - ÚHA mesta Košice

Damán Exner
starosta MČ Košice - Lorinčík

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 15. 6. 2018 od 15,00 hod. Viac v tomto dokumente:

 

Celý text oznámenia je na webovej stránke Mesta Košice: http://www.kosice.sk/article.php?id=21107