Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

O Z N A M – dôležité upozornenie !!!

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných - aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných (AMO), že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na telefónne číslo 055/7961811 alebo  mobilné číslo 0911888267 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Podrobnosti o monitoringu AMO sú v týchto súboroch:

Mesto Košice vydalo toto stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík:

Zverejňujeme toto rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice k zámeru obnovy fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Lorinčíku:

Poslanci MZ schválili tento rozpočet na rok 2018:

Zverejňujeme list z RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach:

Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31. 12. 2017:

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018 a nasledujúce roky:

Riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému informuje verejnosť, že je v platnosti Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Košice a okolie. Platnosť upozornenia sa začína o 22:00 hodine dňa 4. 3. 2018 do odvolania.

Aktualizácia:

Upozornenie sa už mení na Výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 pre oblasť Košice a okolie. Platnosť výstrahy sa začína o 13:00 hodine dňa 5. 3. 2018 do odvolania.

Ďalšie informácie:

Zverejňujeme vyjadrenie DPMK k vynechaniu spojov linky 20L, je v tomto súbore:

Vážení spoluobčania,

dňa 14. 10. 2017 bude vykonaný odpočet zemného plynu pracovníkom Slovenskej pošty a. s., prosíme o sprístupnenie plynomerov a zabezpečenie psov.

Ďakujeme.