Zverejňujeme veterinárne opatrenia:

Vážení spoluobčania,

dňa 13. 7. 2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod. bude vakcinácia psov a mačiek a ich čipovanie na otočke autobusu v Lorinčíku.

Ceny výkonov:

  • Vakcína proti besnote – 10,- €
  • Kompletná vakcína – 15,- €
  • Čipovanie – 15,- €

Pes, ktorý nie je začipovaný, nemôže byť zo zákona zaočkovaný. Od 1. 11. 2019 na základe novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti musí byť každý pes začipovaný.

Je potrebné, aby majiteľ zvieraťa so sebou priniesol občiansky preukaz kvôli vypísaniu registračnej karty zvieraťa. Pre urýchlenie registrácie zvieraťa si registračné karty môžete vyzdvihnúť na miestnom úrade alebo si stiahnuť, vytlačiť a vypísať tento dokument:

 

Zverejňujeme súbory návrhu územného plánu - zmien a doplnkov 2018. Sú v tomto adresári:

Zvereňujeme VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík:

VZN bolo schválené na zasadnutí MZ 21. 5. 2019.

Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2018:

Zvereňujeme toto VZN číslo 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby:

Aktualizované: VZN bolo schválené na zasadnutí MZ 21. 5. 2019.

 

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2018 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

 

 

Zvereňujeme návrh VZN číslo 1/2019, ktorým sa ruší VZN číslo 1/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice – Lorinčík: