Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra. Uskutočnia sa 13. 12. 2022. Podrobnosti sú v tomto súbore:

Dňa 31. 10. 2022 bude miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík ZATVORENÝ z technických príčin.

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 1. 10. - 10. 11. 2022:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 26. 8. 2022 od 12:00 hod.:

 

Okresný úrad Košice odvoláva zákaz vstupu do lesov, viac v tomto súbore.

Mestská časť Košice - Lorinčík v spolupráci so spoločnosťouH + EKO, spol. s r.o., Košice uskutoční zber elektroodpadu a nepotrebných elektrospotrebičov v našej mestskej časti.

Podrobné informácie sú v tomto súbore: