V súvislosti s aktuálnym projektom Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ v správe MČ Košice - Lorinčík zverejňujeme jeho označenie:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra. Uskutočnia sa 13. 12. 2022. Podrobnosti sú v tomto súbore:

Dňa 31. 10. 2022 bude miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík ZATVORENÝ z technických príčin.

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 1. 10. - 10. 11. 2022:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 26. 8. 2022 od 12:00 hod.:

 

Okresný úrad Košice odvoláva zákaz vstupu do lesov, viac v tomto súbore.