Mesto Košice oznamuje, že pripravilo strategický dokument - Program rozvoja mesta Košice 2015-2020. Celý dokument je zverejnený:

Informácia o pripravovanom strategickom dokumente je v tomto súbore.

V roku 2015 navštívi Štatistický úrad SR vybrané domácnosti v našej MČ. Viac informácií je v tomto dokumente.

Vážení spoluobčania,

keďže sa autám spoločnosti KOSIT a. s. nepodarilo dostaviť do našej mestskej časti v stanovenom čase na odvoz komunálneho odpadu, oznamom zo dňa 4. 2. 2015 rozhodol dispečer spoločnosti KOSIT a. s., že zber komunálneho odpadu prebehne dňa 11. 2. 2015.

Komunálny odpad, ktorý budú mať občania naviac mimo kontajnerov a nádob je potrebné priložiť k nádobám v uzavretých obaloch (taškách alebo vreciach) a obsluha ho pozbiera ručne.

Starosta MČ Damián Exner

VDS informovala našu MČ o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 27. 2. 2015 v čase 8:00 - 17:00 v týchto úsekoch MČ:

  • od čísla domu 1 po číslo domu 8, 10 - 40, 42, 44, 46 - 48, 50 - 55, 57, 59, 61, 63, 71, 95, 96, 106, 107, 111, 112, 114, 122, 125, 127, 130, 132, 136, 137, 138,
  • odberné miesto Lorinčík 9004 (ČOM 0000143911, EIC 24ZVS0000047285L),
  • odberné miesto Lorinčík 9021 (ČOM 0000035224, EIC 24ZVS0000015429E).

Podrobné informácie sú v týchto súboroch: domy, odberné miesta.

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pre rekonštrukciu električkovej trate na Štúrovej ulici dôjde od februára (1.2.2015) k zmenám v MHD. Na Štúrovej bude úplne vylúčená doprava medzi križovatkami s Kuzmányho a Moyzesovou ulicou. Premávať nebude trolejbusová doprava a nahradia ju autobusy. Dopravný podnik pristúpil k tomuto kroku z dôvodu zachovania kvality poskytovaných služieb tým, že cestujúci nebudú musieť prestupovať medzi trolejbusom a autobusom na Mlynskej Bašte.  Všetky linky premávajúce týmto úsekom budú obojsmerne jazdiť po dočasnej obchádzkovej trase Žižkova – Kukučínova – Rastislavova.

Pre pokračujúcu modernizáciu električkových tratí dôjde od februára (1.2.2015) k prerušeniu prevádzky električkovej dopravy v úseku Moldavská – Staničné námestie. Električky budú preto premávať na Moldavskej ulici len po zastávku Idanská. Električková doprava na Južnej triede bude ukončená na zastávke Námestie osloboditeľov na Južnej triede. Zavádza sa náhradná autobusová linka X6 na trase Staničné námestie – Moldavská – DPMK a späť. Trasa náhradnej autobusovej linky X7 a X9 sa nemení.

Podrobnejšie informácie o zmenách trás električkovej dopravy a trase liniek náhradnej autobusovej dopravy, o obchádzkach a celkových zmenách organizácie dopravysú v týchto súboroch: textová časť a mapa.

Podrobné informácie so aj na stránkach DPMK.

oznam-2015-01-12-cyklotrasyVážení priatelia cyklistiky a zdravého životného štýlu,

pripravuje sa plán rozvoja cyklistickej dopravy pre Košice. Obyvatelia Košíc môžu svojimi pripomienkami a návrhmi prispieť k plánu rozvoja cyklistickej dopravy v meste pripomienkovaním plánovaných cyklotrás v Košiciach.

Využite prosím aj Vy túto možnosť a  pripomienkujte plánované a existujúce cyklotrasy v meste Košice. Tu je link na mapu navrhovaných cyklotrás: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zLGMd6UbJdKg.ktXvYiMO-Op0. Vyjadrite svoj názor ohľadom trasovania jednotlivých cyklochodníkov. Prehodnoťte, ktorá z alternatív vedenia cyklodopravných trás je vhodnejšia, v hlavnom dopravnom priestore, či ako spoločný združený chodník pre chodcov a cyklistov alebo oddelený cyklopruh? Navrhnite tri cyklotrasy (názvy ulíc, po ktorých vedie), ktoré sú podľa Vás najnutnejšie, prioritné pre vybudovanie a zdôvodnite svoj pohľad. Pripomienky, návrhy na spoluprácu a komentáre môžete posielať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 20. 2. 2015.

Záujem občanov o každodenné využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale zároveň aj prostriedku na aktívne využitie voľného času narastá. Na základe zozbieraných poznatkov, odporúčaní a záverov budú preto určené tri najpotrebnejšie miesta, na ktorých sa začne aktívna  príprava projektovej dokumentácie, ktorá by mohla byť financovaná z EÚ Fondov.

Veľmi pekne Vám ďakujeme

Damián Exner

starosta MČ Košice - Lorinčík

Mená kandidátov na starostu našej MČ sú v tomto súbore. Podobne, mená kandidujúcich na poslancov sú v tomto súbore.

oznam-2014-09-19-preberanie-kandidatnych-listin-mala

Kandidátne listiny a iné dokumenty (delegačné listiny a pod.) súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014, sa mimo úradných hodín budú preberať v priestoroch kancelárie MÚ MČ Košice-Lorinčík dňa

21. 9. 2014 od 19:00 do 24:00 hod.

Iný termín prevzatia v zákonnej lehote je možný len po vzájomnej telefonickej dohode - telefónne čísla sú v priloženom dokumente.

Darina Terifajová
zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Východoslovenská distrubučná, a. s. oznamuje obyvateľom Lorinčíka, že

18. 3. 2014 od 8:20 do 15:30

bude prerušená dodávka elektriny:

  • v lokalite celej MČ Košice - Lorinčík okrem kláštora a okrem časti Vyšný Lorinčík (podrobnosti v tomto súbore),
  • na odberných miestach číslo 0000143911 a 0000035224 (podrobnosti v tomto súbore).

Vážení občania,

starosta MČ Košice-Lorinčík Vás pozýva na VEREJNÚ DISKUSIU k témam:

  1. Štruktúra  usporiadania mestských častí v meste Košice,
  2. Súčasný stav multifunkčného ihriska.

Verejná diskusia sa uskutoční 28. 11. 2013 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Toto oznámenie je aj na stiahnutie v tomto súbore.