S platnosťou od 3. septembra 2018 budú zachádzky vybraných spojov z linky 20L pre školský rok 2017/2018 (len v dňoch školského vyučovania) následovné:

ráno

 • 7:09 hod. Pereš ... – ... 7:16 hod. Lorinčík - ... Moldavská cesta – doľava Popradská ul. – Moldavská, OC (7:24)Trebišovská (7:26) – doprava Šafárikova trieda – Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (7:29) – doprava Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – kruhový objazd - SOŠ automobilová (7:31) – Štúrova ul. – Nám. osloboditeľov (7:37) ... – Košická Nová Ves 7:53 hod.

poobede

 • 12:50 hod. zastávka „Trebišovská“ (stanovište v smere na zastávku „Žilinská“) – Šafárikova trieda – ZŠ Bernolákova (12:52) – doprava Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – SOŠ automobilová (12:54) – doprava Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (12:56) – DPMK (12:57) ... – Pereš (13:07) ... – ... Lorinčík 13:14 hod. Tento spoj na požiadanie cestujúcich zachádza aj do Poľova.
 • 13:02 hod. Košická Nová Ves – ... SOŠ automobilová (13:25) – doprava Trieda SNP – doľava Bardejovská ul. – Spoločenský pavilón (13:27) - doprava Michalovská ul. – Michalovská (13:28) – doľava Popradská ul. – doprava Moldavská cesta ... – Pereš (13:39) ... – ... Lorinčík (13:46) – ... Košická Nová Ves 14:22 hod.
 • 13:32 hod. Košická Nová Ves – ... Nám. osloboditeľov (13:48) ... – ... Štúrova ul. – Toryská ul. – doľava Trieda SNP – doľava Bernolákova ul. – ZŠ Bernolákova (13:54) – Idanská ul. – doprava Moldavská cesta – SOŠ automobilová (13:58) – doprava Michalovská ul. – Michalovská (13:59) – doľava Popradská ul. – doprava Moldavská cesta ... – Pereš (14:11) – ... Lorinčík (14:17) – ... Košická Nová Ves 14:53 hod.

Uvedené spoje linky č. 20L a taktiež zachádzky k ZŠ sú spojmi pravidelnej MHD schválenej mestom Košice. Preprava na týchto spojoch, resp. zachádzkach nie je bezplatná a cestujúci (vrátane žiakov) sú povinní mať platný cestovný doklad.

Vážení občania,

VSD, a. s. nás informovala, že v termíne 10. september 2018 od 08.00 hod. do 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta v mestskej časti Košice – Lorinčík:

 • od č.d. 28 po č.d. 42 párne,
 • od č.d. 43 po č.d. 47 párne/nepárne,
 • od č.d. 51 po č.d. 54 párne/nepárne,
 • od č.d. 56 po č.d. 60 párne/nepárne,
 • od č.d. 64 po č.d. 67 párne/nepárne,
 • č.d. 69, 71,
 • od č.d. 73 po č.d. 83 párne/nepárne,
 • od č.d. 85 po č.d. 94 párne/nepárne,
 • č.d. 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 113,
 • od č.d. 116 po č.d. 118,
 • č.d. 120, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 137, 140, 142
 • a záhradky nad transformačnou stanicou TS0225-0002.

Vážení priatelia čistého životného prostredia,

v sobotu 28. 4. 2018 od 9.30 sa stretneme na lúke pri hraniciach s katastrom Malej Idy, aby sme spoločne pomohli nášmu životnému prostrediu. Pozývame vás najmä s deťmi, ktoré týmto chceme viesť k dobrému vzťahu k prírode, v ktorej žijeme.

Tešíme sa na vás a vaše deti.

Vážení občania,

v termíne 12. apríla 2018 od 08:00 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta v mestskej časti Košice – Lorinčík.

Podrobnosti sú v tomto súbore (pozor, má 4 strany):

Vážení spoluobčania,

vianočné stromčeky môžete zhromažďovať na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov (otočka autobusu, zastávka MHD – miestny úrad, Vyšný Lorinčík).

Ďakujeme.

Vážení spoluobčania,

vedenie mestskej časti a poslanci MZ Vás srdečne pozývajú dňa 06. 12. 2017 v čase od 18:00 h. do 20:00 hod. na Mikulášsky punč vo dvore Čákiho-Dezőfiho paláca na Poštovej ulici vo dvore.

Tešíme sa na Vás.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia požiadalo starostu nášej MČ, aby sme zverejnili túto informáciu, týkajúcu sa konkurzného konania životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa):

Poisťovňa bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V jari tento rok oznámilo vedenie poisťovne, že nemá dostatočný majetok na likvidáciu poistných zmlúv, to odôvodňovalo údajnou pohľadávkou voči Národnej banke Slovenska. O výške danej pohľadávky však doposiaľ nebolo rozhodnuté.

Občianske združenie Pomoc Perešu a starosta MČ Košice – Pereš, Ing. Jozef Karabin, MBA s podporou mesta Košice a ďalších partnerov pozývajú všetkých vo veku 6 – 99 rokov na obľúbený
    
8. ročník súťaže v stavaní kociek z LEGA
    
ktorý sa uskutoční dňa 13. 10. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome MČ Košice - Poľov.

Podrobnosti o tomto podujatí sú na stránke http://www.jozefkarabin.sk/oznamy/skladanie-kociek-z-lega-uz-13-10-2017.html