Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby:

Lorinčík - úprava NN a DP

ktorej obsahom je úprava existujúceho vzdušného NN vedenia, spočívajúca vo výmene nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov existujúceho distribučného vedenia ako aj úprave dotknutých domových prípojok.

Predpokladaný termĺn realizácie stavby je rok 2016.

Tu je celé znenie oznamu vrátanie grafickej situácie:

Vážení občania,

v termíne

11. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

12. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

13. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

Celá mestská časť Košice - Lorinčík

z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.

Vážení občania,

v termíne

6. máj 2016 od 08:00 do 18:30

9. máj 2016 od 08:00 do 18:30

10. máj 2016 od 08:00 do 18:30

11. máj 2016 od 08:00 do 18:30

16. máj 2016 od 08:00 do 18:30

11. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

12. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

13. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

Celá mestská časť Košice - Lorinčík

z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.

oznam-2016-03-22-zapis-zs-polov

Milí občania,

úrad mestskej časti Košice–Lorinčík by rád zriadil a distribuoval svojim občanom informačný časopis s novinkami, oznamami a užitočnými informáciami zo života v našej mestskej časti.

Hľadáme preto ľudí, ktorí by sa chceli podieľať na tvorbe tohto diela akýmkoľvek spôsobom. Forma, obsah ani rozsah nie sú nijako stanovené, záleží na Vašom záujme a predstave. Veľmi radi privítame akúkoľvek ponuku spolupráce a veríme, že sa nájdu tvoriví ľudia so záujmom o našu mestskú časť, ktorá v tomto roku oslavuje 610. výročie prvej zmienky o obci Lorinčík.

Svoj záujem môžete prejaviť osobnou návštevou u starostu mestskej časti alebo e-mailovou správou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade záujmu si dohodneme prvé stretnutie redakčnej rady.

Vedenie mestskej časti Košice-Lorinčík

Pozvánka - záhrada včera, dnes a zajtra

Kosit a. s., vydáva nový kalendár separovaného vrecového zberu na rok 2016. Na stiahnutie je na ich stránke:

http://kosit.sk/wp-content/uploads/2012/02/kalendar_zber_2016_kosice.pdf

Spoločnosť Kosit zaslala tento kalendár v tlačenej forme občanom priamo domov. Ak ku niekomu nedorazil, prosíme Vás, kontaktujte priamo spoločnosť Kosit, alebo náš miestny úrad.

Zvítajme sa s novým rokom
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame tiež vozvysok:
nech je pevné zdravie vaše,
nech je šťastný nový rok!

Spoločnosť KOSIT, a. s. oznamuje, že jej prevádzkové hodiny zberných dvorov sú počas sviatkov 2015 - 2016 upravené tak, ako sa píše na tejto ich webovej stránke: http://kosit.sk/otvaracie-hodiny-zbernych-dvorov-pocas-sviatkov/.

S nastávajúcou zimou oznamujeme občanom, že komunikácie na Vyšnom Lorinčíku sú v správe mesta Košice a preto v prípade potreby kontaktujte dispečing MMK na tel. č. 0903 602 383.