Zvítajme sa s novým rokom
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame tiež vozvysok:
nech je pevné zdravie vaše,
nech je šťastný nový rok!

Spoločnosť KOSIT, a. s. oznamuje, že jej prevádzkové hodiny zberných dvorov sú počas sviatkov 2015 - 2016 upravené tak, ako sa píše na tejto ich webovej stránke: http://kosit.sk/otvaracie-hodiny-zbernych-dvorov-pocas-sviatkov/.

S nastávajúcou zimou oznamujeme občanom, že komunikácie na Vyšnom Lorinčíku sú v správe mesta Košice a preto v prípade potreby kontaktujte dispečing MMK na tel. č. 0903 602 383.

MÚ MČ Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že dňom 31. 12. 2015 sa prevádzka obchodu potravín v Hasičke končí.

Zároveň oznamuje začiatok súťaže na prenájom priestorov na prevádzku potravín.

Priatelia čistého lesa, pozývame Vás na jesenné čistenie nášho lesa. Pozývame predovšetkým deti spolu s rodičmi.

Stretnutie bude dňa 7. 10. 2015 o 16.30 hod. pri vchode do Balogovho lesa z Pytliackej ulice (najvyššie miesto na Vyšnom Lorinčíku, kde bude pristavený veľkokapacitný kontajner). Prejdeme sa spoločne po lese a vyzbierame to, čo tam nepatrí. Teplý čaj a vrecia na odpad zabezpečí Miestny úrad. Chuť pomôcť našej prírode si musí priniesť každý sám.

Navštívia Nás aj priatelia z OZ Dračia stopa.

Tešíme sa na Vás

Starosta a poslanci MČ Košice – Lorinčík.

Firma GEODETICCA s. r. o. bude dňa 23. 7. 2015 (štvrtok) o 09:00 hod. vytyčovať prístupovú komunikáciu - časť hranice pozemku parcely registra CKN č. 295 (parciel registra EKN č. 109/2, 145/45, 102, 145/46, 248/1) v katastrálnom území Lorinčík. Preto pozýva vlastníkov predmetného pozemku aj susedných pozemkov, aby sa vytýčenia zúčastnili a aby sa oboznámili s priebehom a označením vytýčenej hranice pozemku a vyjadrili sa k vytýčeniu (súhlas, nesúhlas, pripomienky).
Celý text pozvánky je v tomto dokumente, predbežná grafika zase v tomto dokumente.

Milí seniori, starosta MČ Košice - Pereš Vás pozýva na Olympiádu seniorov:

oznam-2015-06-13-olympiada-seniorov-2015

Mestské časti Košice Pereš, Košice Lorinčík a Farnosť Najsvätejšej Trojice Vás pozývajú k darcovstvu krvi. V sobotu, 6. júna 2015 príde mobilná transfúzna stanica z Košíc a odber krvi sa od 7:30 do 9:30 hod. uskutoční na fare, Gelnická 55, Košice Pereš (za kostolom). Odber sa môže uskutočniť pri určitom počte darcov a preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa do 1.6.2015 nahlásili buď sms správou na mob. č.: 0918 461 790 (darovanie krvi, meno a priezvisko), alebo na pevnej linke  055/78 98 990. Viac informácií o podmienkach darcu je v tomto dokumente.

Darovanie krvi nestojí darcov veľa, ale pre ľudí v núdzi má Vaša krv cenu zlata. Príďte.

VDS informovala našu MČ o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 28. 5. 2015 v čase 7:20 - 14:30 na týchto uliciach:

Sluková, Beskydská, Poloninská, Macákova, Pieninská, Pytliacka, Čergovská.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.

V súvislosti so začatím rekonštrukcie električkových tratí v križovatke Tr. SNP, Bardejovská a na Bardejovskej ulici (od 10. 5. 2015) sa menia zachádzky vybraných spojov z liniek pravidelnej mestskej hromadnej dopravy kvôli cestám do alebo zo základných škôl na Luníku VI - VIII (platí len v dňoch školského vyučovania).

Od pondelka 11. 5. 2015 NEBUDÚ zachádzať na zastávky "DPMK" a "Spoločenský pavilón" tieto spoje z linky 20L, ich trasa je:

ráno:

  • 7:06 hod Pereš ... - ... 7:14 hod Lorinčík - ... Moldavská cesta - na kruhovom objazde rovno - SOŠ automobilová (7:24) - Moldavská cesta - doľava - Idanská - doľava – ZŠ Bernolákova 7:26 hod  - Trieda SNP - doprava - Toryská - Moldavská cesta – Štúrova  - Nám. osloboditeľov (7:36) ... - Košická Nová Ves 7:49 hod;
  • 7:22 hod Pereš (bez zachádzky na Lorinčík) ... - DPMK (7:30) - Spoločenský pavilón (7:32) - SOŠ automobilová (7:32) ... - Nám. osloboditeľov  7:39 hod;

poobede:

  • 12:03 hod Košická Nová Ves - ... SOŠ automobilová (12:26) - Spoločenský pavilón (12:28)  - DPMK (12:29) ... - Pereš 12:36 hod ... - ... Lorinčík 12:45 hod - .... Košická Nová Ves 13:17 hod;
  • 13:00 hod ZŠ Bernolákova – doprava Idanská – doprava - SOŠ automobilová (13:02) - Spoločenský pavilón (13:04)  - DPMK (13:05) ...  - Pereš (13:13)  ... - ... Lorinčík 13:21 hod;
  • 13:31 hod Košická Nová Ves - ... - Nám. osloboditeľov (13:46 hod) ... -  ... Štúrova - Toryská - doľava -   Trieda SNP - doľava - ZŠ Bernolákova (13:56) - Idanská - doprava -  SOŠ automobilová (13:58) - Spoločenský pavilón (14:02) - DPMK (14:03) -  ... - Pereš (14:08)  ... - ... Lorinčík (14:16)  -  ... Košická Nová Ves 14:48 hod.;

Na červeno označené sú zrušené zastávky. Zachádzky spojov ku ZŠ Bernolákova ostávajú zachované.