Toto rokovanie sa uskutoční 23. 5. 2012 o 17:00 v malej zasadačke, prízemie MMK, Trieda SNP 48/A, Košice. Viac v tomto súbore.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že od 1. 1. 2012 sa evidencia obyvateľov vykonáva na miestnom úrade mestskej časti Košice - Lorinčík.

Do 31. 12. 2011 sa vykonávala v mestskej časti Košice - Západ.

Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzavretie zmluvy o zimnej údržbe obslužných komunikácií. Viac informácií je v tomto súbore.
Z nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prebehne v októbri 2011 deratizácia. Podrobnosti sú v tomto súbore.

Mestská časť Košice - Lorinčík ponúka bezplatné zapožičanie kovovej polohovacej postele, vhodnej pre ľudí odkázaných na lôžko. Bližšie informácie osobne na miestnom úrade MČ Košice - Lorinčík alebo telefonicky na číslach 055/78 98 990, 0911 216 047.

Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na obsadenie nebytového priestoru na poschodí budovy "Hasičky", Lorinčík 45. Viac informácií je v tomto súbore.
V októbri 2011, v dňoch 12. - 14. 10. a 17. - 21. 10., bude prerušená dodávka elektriny, viac informácií je v tomto súbore.
5. júna 2012 bude prerušená dodávka elektriny, viac informácií je v tomto súbore.
VDS oznamuje, že kvôli prácam na zariadení vysokého napätia bude 13. a 14. 11. 2013 prerušená dodávka elektriny v lokalite IBV Vyšný Lorinčík. Viac informácií je v tomto a tomto súbore.

 

Informácia pre obyvateľov Vyšného Lorinčíka:

Avizovaná odstávka pitnej vody, ktorá mala trvať od 26. 7. 2011 do 28. 7. 2011 sa ruší. Pitná voda bude na Vyšnom Lorinčíku aj napriek opravám potrubia pri Bukovci.
 
Obyvatelia Lorinčíka teda vďaka vodojemu, ktorý zásobuje celú mestskú časť v takýchto situáciách, odstávku vody nepocítia.